Polityka Prywatności


Wprowadzenie

Witamy! Dziękujemy za skorzystanie ze strony internetowej VODPanel.com. Usługa jest świadczona przez VODPanel.com
Korzystając z naszej Usługi, zgadzasz się na te warunki („Warunki”).
Naszym celem jest wyrównywanie szans i udostępnianie pomocy prawnej osobom najbardziej narażonym w społeczeństwie.

VODPanel.com może w dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki, aktualizując ten post lub wysyłając wiadomość e-mail na podany adres e-mail. Powinieneś odwiedzić ten post, aby od czasu do czasu przejrzeć niniejsze Warunki.
W niniejszych Warunkach odniesienia do VODPanel.com obejmują cały serwis VODPanel.com oraz wtyczkę Vod Panel.

Kto może korzystać z usługi
Usługa jest dostępna dla każdego, kto ma prawidłowy adres e-mail i zarejestrował się na VODPanel.com. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usługi lub zlikwidowania konta w dowolnym momencie z dowolnego powodu.

Co obiecujemy:
Mamy bezpośredni kontakt z tobą, naszym klientem. W rezultacie nigdy nie będziemy sprzedawać ani wynajmować twoich danych osobowych. Zobowiązujemy się również nie sprzedawać ani wypożyczać anonimowych danych użytkownika.

Gwarancje serwisowe
Od czasu do czasu, jeśli wykryjemy, że zakup nie został wysłany w terminie i w sposób obiecany przez akceptanta, możemy zaoferować korespondencję ze sprzedawcą w Twoim imieniu i podjąć próbę uzyskania zwrotu lub innej korzyści dla Ciebie. Aby otrzymać korzyść, Twój zakup musi spełniać wymagania polisy sprzedawcy. Ta usługa może nie być dostępna przez cały czas, ale jeśli ją Ci zaoferujemy, będzie dostępna bezpłatnie, chyba że powiadomimy Cię inaczej. Jeśli zaakceptujesz naszą ofertę świadczenia tej usługi, zgadzasz się, że zaakceptujesz wszelkie rozwiązania, które otrzymamy jako ostateczne.

Kupcy
VODPanel.com nie jest powiązany z Kupcami, od których żądamy zwrotu pieniędzy i innych korzyści. Zasady dla sprzedawców różnią się znacznie, a niektóre zasady zapewniają zwrot tylko niektórych produktów. VODPanel.com nie jest właścicielem ani nie kontroluje zasad satysfakcji klienta Sprzedawcy, które mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Dla wygody wymieniamy zasady każdego Sprzedawcy w sekcji Sprzedawca na naszej stronie internetowej, którą będziemy okresowo aktualizować w miarę zwracania uwagi na zmiany zasad. Aby zapoznać się z najnowszą wersją zasad sprzedawcy, zapoznaj się z jego witryną. VODPanel.com nie ponosi odpowiedzialności za działania Sprzedawcy, interpretację i / lub stosowanie ich zasad, ani za brak wydania zwrotu pieniędzy lub innego rozwiązania, które Twoim zdaniem jest należne. VODPanel.com może w dowolnym momencie zmienić listę uprawnionych Kupców.

VODPanel.com nie jest firmą prawniczą:
VODPanel.com zapewnia platformę dla informacji prawnych i samopomocy. Informacje dostarczone przez VODPanel.com wraz z treściami na naszej stronie internetowej związanymi z kwestiami prawnymi („Informacje prawne”) są udostępniane do użytku prywatnego i nie stanowią porady prawnej. Nie sprawdzamy podanych przez Ciebie informacji pod względem dokładności prawnej lub wystarczalności, nie wyciągamy wniosków prawnych, nie wydajemy opinii na temat wybranych przez Ciebie formularzy ani nie stosujemy prawa do faktów dotyczących Twojej sytuacji.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w związku z konkretnym problemem, powinieneś skonsultować się z licencjonowanym adwokatem. Ponieważ VODPanel.com nie jest firmą prawniczą, pamiętaj, że wszelka komunikacja między tobą a VODPanel.com może nie być chroniona zgodnie z doktryną przywileju adwokat-klient.

Twoje konto VODPanel.com
Tworząc konto w Usłudze VODPanel.com, zgadzasz się, że nie będziesz używać nazwy użytkownika ani adresu e-mail do swojego konta VODPanel.com lub powiązanego konta, które należy do kogoś innego, podszywa się pod inną osobę, narusza jej prawa własności intelektualnej lub obraźliwe według uznania VODPanel.com. Wyrażasz zgodę na podanie prawdziwych, bieżących i pełnych informacji rejestracyjnych o sobie oraz na aktualizację tych informacji niezwłocznie po ich zmianie lub na nasze żądanie.

Oświadczasz, że Twoje Połączone Konto należy do Ciebie i możesz do niego linkować.
Odpowiadasz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta VODPanel.com i jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie VODPanel.com i powiązanej wtyczce Vod Panel, niezależnie od tego, czy autoryzowałeś działanie. Natychmiast powiadomisz nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta VODPanel.com lub innym naruszeniu bezpieczeństwa.
Nie możesz sprzedawać, przenosić ani przypisywać swojego konta VODPanel.com komuś innemu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Prywatność
Nasze korzystanie z konta VODPanel.com, wtyczki Vod Panel oraz wszystkich danych i danych osobowych na nim zawartych podlega naszej polityce prywatności.

Zakończenie świadczenia usługi
Możesz zamknąć swoje konto VODPanel.com w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] z wiadomości e-mail powiązanej z Twoim kontem. Możemy zawiesić Twoje konto VODPanel.com lub zakończyć Usługę, jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych warunków.